BELLUŠ OPEN 2024

Pozývame všetkých študentov, zamestnancov a absolventov
Fakulta architektúry a dizajnu STU
na stolnotenisový turnaj
Belluš open 2024.

V tomto roku sa bude konať už 15. ročník,
tak ho nepremeškajte!

Príďte zabojovať o putovný pohár!

Termín: utorok 30. 4. 2024
Miesto: vstupný vestibul FAD STU

REGISTRÁCIA
(online registrácia do piatka 26. apríla 2024 do 12.00 hod.)
(bližšie informácie v registrácii)

TÍM FAD STU bežal …

Tím FAD STU bol aj tento rok súčasťou 76. Národného behu Devín – Bratislava,
ktorý sa bežal v nedeľu 14. apríla 2024.
Z celkového počtu 4984 bežcov nás spolu bežalo 10 bežkýn a bežcov. Aj keď nás bolo prihlásených spočiatku o dvoch viac. Zo zdravotných dôvodov sa behu nemohli zúčastniť. Kto sa však postavil na štart pretekov, či už to bolo prvýkrát alebo niekoľkýkrát,
úspešne a v zdraví dobehol do cieľa.
Gratulujeme.

TÍM FAD STU


Ak sa snazíš dobehnúť do svojho cieľa
a stať sa Bc., Ing. arch. alebo Mgr. art., tak sa pridaj k nám
a vyskúšaj si aké je to dobehnúť do cieľa už teraz.

Staň sa členom Tímu FAD STU, ktorí si zmeria sily s ďalšími bežcami
na 76. ročníku Národného behu Devín – Bratislava.

Presne pred 5 rokmi, 14. apríla 2019, sme bežali prvýkrát ako jeden tím
a tento rok 14. apríla 2024 pobežíme opäť.

Stačí sa pridať k nám do 10. apríla 2024.

REGISTRÁCIA TÍM FAD STU
(bližšie informácie v registrácii)
REGISTRÁCIA UKONČENÁ

KONFERENCIA VŠK 2024

Pozývame Vás na ustanovujúcu Konferenciu VŠK 2024 Vysokoškolského špotového klubu Fakulty architektúry a dizajnu STU za účelom dokončenia konsolidácie zmeny názvu, stanov a orgánov Vysokoškolského špotového klubu.

Termín: 19. marca 2024 o 15.00 hod.
Miesto: Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave
Miestnosť: miestnosť 109, Dekanát – veľká zasadačka

REGISTRÁCIA NA KONFERENCIU VŠK 2024
(registrácia do pondelka 18. marca 2024 do 15.00 hod.)
REGISTRÁCIA UKONČENÁ


Program:
1. Otvorenie a schválenie programu ustanovujúcej konferencie
2. Voľba overovateľa a zapisovateľa zápisu
3. Informácia o stave VŠK FA STU
> športová činnosť VŠK
> činnosť výboru, dozornej rady VŠK
> hospodárenie VŠK
> členská základňa VŠK
4. Zmena názvu VŠK a stanov VŠK
5. Voľba orgánov VŠK
6. Plán činnosti a hospodárenia VŠK
7. Návrh uznensení
8. Rôzne
9. Záver