Úvod

Vysokoškolsky športový klub Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave (VŠK FAD STU) má za cieľ prepájať študentov, pedagógov a zamestnancov fakulty pri športových aktivitách. Akými sú napríklad stolnotenisový turnaj Belluš open alebo spoločný bežecký fakultný tím, ktorí reprezentuje fakultu na Národnom behu Devín – Bratislava.
Klub by rád opätovne nadviazal na tradíciu futbalu, florbalu, volejbalu a ďalších športov.

Stačí vyplniť registračný formulár a pridať sa k nám.

Držíme sa hesla – V zdravom tele, zdravý duch.
Športu zdar!

O klube

V roku 2013 bol z nadčenia pedagógov a študentov stretávať sa a spoločne športovať založený Vysokoškolský športový klub Fakuly architektúry STU Bratislava. Medzi najväčšie akcie klubu, ktoré usporadúva je Belluš open. Stolnotenisový turnaj pre študentov, pedagógov, zamestnancov a priateľov Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave. V období pandémie a počas reštrukturalizácie klubu fakulta v roku 2020 zmenila svoj názov. Od septembra 2020 sa názov Fakulta architektúry STU v Bratislave mení na Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave.
V roku 2024 sa mení organizačná zložka klubu i jeho pôvodný názov. Vysokoškolský športový klub Fakulty architektúry STU Bratislava sa mení na Vysokoškolský športový klub Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave (skratka VŠK FAD STU). Staronový vysokoškolský športový klub tak nadväzuje na dlhoročnú tradíciu športu na fakulte. Vysokoškolský športový klub Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave ďakuje počas obdobia svojej činnosti za podporu. Nielen zo strany vedenia univerzity Slovenskej technickej univerzity a vedenia fakulty Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave, ale aj študentskej organizácie Študentská platforma (do roku 2023 Študentský parlament).

Stačí vyplniť registračný formulár a pridať sa k nám.

Aktuality

Stačí vyplniť registračný formulár a pridať sa k nám.

BELLUŠ OPEN 2024

Pozývame všetkých študentov, zamestnancov a absolventovFakulta architektúry a dizajnu STUna stolnotenisový turnajBelluš open 2024. V tomto roku sa bude konať už 15. ročník,tak ho nepremeškajte! Príďte zabojovať o putovný pohár! Termín: utorok 30. 4. 2024Miesto: vstupný vestibul FAD STU REGISTRÁCIA(online registrácia do piatka 26. apríla 2024 do 12.00 hod.)(bližšie informácie v registrácii)

TÍM FAD STU

Ak sa snazíš dobehnúť do svojho cieľaa stať sa Bc., Ing. arch. alebo Mgr. art., tak sa pridaj k náma vyskúšaj si aké je to dobehnúť do cieľa už teraz. Staň sa členom Tímu FAD STU, ktorí si zmeria sily s ďalšími bežcamina 76. ročníku Národného behu Devín – Bratislava. Presne pred 5 rokmi, 14. …

Kontakt

Ak máš záujem športovať a zároveň utužovať myseľ a telo, tak si na správnej adrese.


Stačí vyplniť registračný formulár a pridať sa k nám.