O klube

V roku 2013 bol z nadčenia pedagógov a študentov stretávať sa a spoločne športovať založený Vysokoškolský športový klub Fakuly architektúry STU Bratislava. Medzi najväčšie akcie klubu, ktoré usporadúva je Belluš open. Stolnotenisový turnaj pre študentov, pedagógov, zamestnancov a priateľov Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave. V období pandémie a počas reštrukturalizácie klubu fakulta v roku 2020 zmenila svoj názov. Od septembra 2020 sa názov Fakulta architektúry STU v Bratislave mení na Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave.
V roku 2024 sa mení organizačná zložka klubu i jeho pôvodný názov. Vysokoškolský športový klub Fakulty architektúry STU Bratislava sa mení na Vysokoškolský športový klub Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave (skratka VŠK FAD STU). Staronový vysokoškolský športový klub tak nadväzuje na dlhoročnú tradíciu športu na fakulte. Vysokoškolský športový klub Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave ďakuje počas obdobia svojej činnosti za podporu. Nielen zo strany vedenia univerzity Slovenskej technickej univerzity a vedenia fakulty Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave, ale aj študentskej organizácie Študentská platforma (do roku 2023 Študentský parlament).

Stačí vyplniť registračný formulár a pridať sa k nám.