KONFERENCIA VŠK 2024

Pozývame Vás na ustanovujúcu Konferenciu VŠK 2024 Vysokoškolského špotového klubu Fakulty architektúry a dizajnu STU za účelom dokončenia konsolidácie zmeny názvu, stanov a orgánov Vysokoškolského špotového klubu.

Termín: 19. marca 2024 o 15.00 hod.
Miesto: Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave
Miestnosť: miestnosť 109, Dekanát – veľká zasadačka

REGISTRÁCIA NA KONFERENCIU VŠK 2024
(registrácia do pondelka 18. marca 2024 do 15.00 hod.)
REGISTRÁCIA UKONČENÁ


Program:
1. Otvorenie a schválenie programu ustanovujúcej konferencie
2. Voľba overovateľa a zapisovateľa zápisu
3. Informácia o stave VŠK FA STU
> športová činnosť VŠK
> činnosť výboru, dozornej rady VŠK
> hospodárenie VŠK
> členská základňa VŠK
4. Zmena názvu VŠK a stanov VŠK
5. Voľba orgánov VŠK
6. Plán činnosti a hospodárenia VŠK
7. Návrh uznensení
8. Rôzne
9. Záver